pwa naar kempencampus

De Prins Willem Alexanderschool verhuist dit jaar.

De afdeling Voortgezet Speciaal onderwijs van de Prins WillemAlexanderschool, (VSO-PWA), gaat verhuizen naar de Kempen Campus. Om dit te realiseren wordt het bestaande gebouw van de Kempen Campus verbouwd. Het is de bedoeling dat de VSO-PWA-school haar onderwijs vanaf het schooljaar 2016/2017 kan verzorgen op de Kempen Campus. De kinderboerderij van VSO-PWA die nu voor de lessen tuinbouw en dierverzorging gebruikt wordt, verhuist mee.

 

Om 11.30 uur was er de toespraak van de wethouder (Hans van der Looij) en daarna de onthulling door hem. Aanwezig waren een aantal leerlingen van het Sondervick en van de PWA. Daarna (van 12.00 tot 13.00 uur) was er een receptie voor alle aanwezigen in de aula van gebouw D.

 

Vanochtend is het bouwbord onthuld door de wethouder. Zie hier een fotoimpressie.