typospiegel

ONE NTS

Voor NTS heb ik een typografisch ontwerp gemaakt voor op een spiegel. In de spiegel zie je door de teksten heen je eigen spiegelbeeld. De bedoeling is om te zien hoe je je verhoud tot de kernwaarden van NTS.

Typospiegel gepresenteerd