wasdag 2015

WASdag inspiratiedag

Gisteren was ik op uitnodiging van PWA Veldhoven, aanwezig op de WASdag 2015 in het Pullman Hotel Eindhoven. Het was voor mij een erg inspirerende ervaring, vooral de stagepresentaties van de Downers van PWA. Ik was onder de indruk van hun onbevangen puurheid en de wijze waarop ze in maatschappij staan. Bedankt Sander en Nard.

Hieronder pers bericht van PWA.

Presentaties

Op 9 april was er een speciale ontmoetingsdag voor de leerlingen van enkele scholen voor Speciaal onderwijs in de regio. (organisators zijn vertegenwoordigers van de Antoon van Dijkschool uit Helmond, De Groote Aard in Eersel, de Mytylschool uit Eindhoven, de Mgr. Bekkersschool, de Berkenschutse uit Heeze en de Prins Willem-Alexanderschool uit Veldhoven)

wasdag1

Het betreft de jaarlijkse “WASdag” waarbij WAS staat voor “Werken als Stagiair”. Het is een, samen met het Pullman hotel georganiseerde, gezellige en leerzame dag waarbij leerlingen in het hotel presentaties geven over hun stageplaatsen en hun werkzaamheden daar. Belangrijk aspect is dat leerlingen van verschillende scholen elkaar daarbij ontmoeten en hun

ervaringen delen.

Awards

Aan het einde van de dag worden er traditioneel de stage awards uitgereikt en elke school mag zijn of haar stageplek van het jaar in het zonnetje zetten. De award bestaat uit een aardigheidje/cadeautje dat gemaakt is door leerlingen van de betreffende school voor speciaal onderwijs.

wasdag2

Maatschappelijk betrokken

In de toekomst zullen werkgevers met een sociaal maatschappelijke inslag en initiatieven (zoals bv. bij Schipperstop in Veldhoven gebeurt), heel hard nodig zijn. De participatiewet heeft bedrijven en mensen nodig die maatschappelijke betrokkenheid uitstralen en positief bijdragen aan echte integratie van mensen met een beperking. De bevlogen ondernemer uit Veldhoven is daar een voorbeeld van, vanwege de samenwerking met Severinus. De leerlingen moeten de nodige ervaring opdoen, met name de werknemersvaardigheden bijspijkeren om zo kans te maken na hun schoolverlating een fijne werkplek te hebben of te verwerven. Dat beschutte werkplekken daarbij nodig zijn zal duidelijk zijn. Dat deze leerlingen veel in hun mars hebben bewijzen zij weer elke keer door het geven van steeds betere, prachtige, inhoudelijke presentaties over hun werk. Het zijn prima toekomstige werknemers, die een extra zetje in de rug nodig hebben om tot volle wasdom te komen. Alle stage verlenende instellingen en werkgevers hebben uitnodigingen gehad om het middagdeel bij te wonen.

Creative workshops

In de ochtend zijn er creatieve workshops georganiseerd door Severinus en Lunetzorg voor de deelnemers. Ook het hotel geeft een rondleiding en de lunch en de zalen zijn keurig verzorgd. De middag is afgesloten met een drankje en veel enthousiasme voor een herhaling volgend jaar, dan weer met een nieuwe lichting leerlingen van de scholen.